Pomysł na biznes w branży IT. Jak zarabiać w IT?

Programista przy pracy

IT jest tą gałęzią rynkową, która od lat rozwija się bardzo dynamicznie. To już nie tylko popularna informatyka, ale i znacznie szerszy zakres możliwości. Patrząc na dzisiejsze czasy i to, jak bardzo uzależnieni jesteśmy od technologii IT, osoby chcące stawiać pierwsze kroki w tej branży z pewnością znajdą dla siebie odpowiednią niszę. Jaki biznes można rozkręcić?

Jakie usługi IT dobre na biznes?

Mówiąc o usługach IT, najczęściej myśli się ogólnikowo, jako osobach specjalizujących się w sprzęcie komputerowym czy oprogramowaniach, jednak obecnie branża ta jest zdecydowanie szersza, niż można byłoby przypuszczać. Nadal jest to bardzo dochodowe zajęcie, które wymaga naprawdę szerokiej i wciąż aktualizowanej wiedzy. Co więcej, wielu informatyków specjalizuje się w konkretnych zagadnieniach lub rozszerzają swoje możliwości także na inne branże.

Będąc programistą czy informatykiem, można założyć swoją własną firmę, która będzie zajmowała się różnymi zakresami tej działalności. Dotyczyć to może zarówno naprawy komputerów, tworzenie stron internetowych na zamówienie, administrację systemami, działać dla klientów indywidualnych, jak i dla firm.

Jak działa outsourcing IT?

Jednym z typów biznesów, który rozwinął się bardzo mocno w ostatnich latach, jest outsourcing IT. Są to firmy, które świadczą swoje usługi w celach zarządzania całą infrastrukturą informatyczną wraz ze wsparciem technicznym. Outsourcing IT jest popularną i zwykle atrakcyjną formą współpracy (skleppc.pl), którą nawiązuje się z innymi firmami i instytucjami, przejmując część obowiązków przedsiębiorców. W ten sposób oni mogą zająć się sprawami biznesowymi, zlecając prace informatyczne firmie zewnętrznej. Pracuje się zazwyczaj zleceniami i nie zawiera długoterminowych umów, ale jeżeli oferowana usługa się sprawdzi, istnieje duże prawdopodobieństwo polecenia specjalisty od IT innym.

Jaki jest zakres usług outsourcingu IT?

Zakres działalności firmy outsourcingowej będzie zależał przede wszystkim od tego, w którą stronę zechce się rozwinąć. Forma ta zazwyczaj opiera się na współpracy z innymi firmami, świadcząc im dość szeroki zakres usług, od budowania stron firmowych, przez zarządzanie systemami informatycznymi, po administrowanie sieci, tworzenie i pilnowanie zabezpieczeń oraz archiwizację danych. Często zalicza się do tego także szeroko rozumiany serwis komputerowych i naprawę urządzeń.

Praca jako freelancer w branży informatycznej

Praca jako freelancer jest także bardzo popularną formą, nie tylko w branży informatycznej. Tutaj najczęściej ma się do czynienia z jednoosobową działalnością gospodarczą, która opiera się na wolnych zleceniach, nie tylko od firm i instytucji, ale i od klientów indywidualnych. Tym sposobem praktycznie każdy może zlecić dowolną pracę informatykowi lub programiście, w zależności od zakresu oferowanych usług. Tak jak zostało to podane wyżej, freelancer może zajmować się tworzeniem stron, naprawą sprzętów, jak również administrowaniem i zarządzeniem siecią. Często osoby takie współpracują także z firmami informatycznymi lub serwisami komputerowymi.

Własny serwis komputerowy i informatyczny

Komputery są teraz wszędzie, w każdym domu, firmie i urzędzie, korzystamy z nich na co dzień i traktujemy to jako coś zwyczajowego. Problem pojawia się, gdy coś się zepsuje i przestaje działać. Wówczas pojawia się problem i potrzebna jest pomoc – w takim przypadku zazwyczaj szuka się namiarów na serwisy komputerowe lub informatyczne. Choć co istotne – zepsuty sprzęt, a zepsute oprogramowanie to nie to samo – nie każdy informatyk zna się na budowie komputera, choć często utożsamia się jedno z drugim.

Mimo wszystko serwisy takie bardzo się w dzisiejszych czasach przydają – mogą być prowadzone we własnym domu lub przez wynajęcie odpowiedniego lokalu. Zakres usług też może być różny, a z czasem, gdy biznes zacznie się rozwijać, możliwości działania mogą być poszerzane. Od napraw można przejść do instalacji sieci, stawiać własny serwer i świadczyć szereg innych świadczeń na rzecz klientów.

Jak chronić własność intelektualną w przemyśle, jako autor lub know-how?

Laptop i zeszyt na biurku

Własność intelektualna to pojęcie często omawiane w kontekście wytwarzanych dóbr niematerialnych i niektórych własności przemysłowych. Wszelkie nadużycia z tym związane podlegają karom. Ochrona własności intelektualnej jest szczególnie trudna w obecnych czasach, a to ze względu na wszechobecny Internet, dotyczy to szczególnie różnego rodzaju utworów. Jak więc bronić wytwarzanych dóbr niematerialnych i własności przemysłowych?

Co to jest własność intelektualna?

Własnością intelektualną nazywa się wytwór pracy człowieka, który powstał przy wykorzystaniu jego intelektu i kreatywności. Są to niektóre dobra niematerialne i własności przemysłowe, które wyróżniają się m.in. unikalnością. Ich zbiór jest bardzo pojemny i obejmuje utwory chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi (piosenki, filmy, zdjęcia, książki, projekty itp.), własności przemysłowe (wzory użytkowe, przemysłowe, wynalazki, znaki towarowe itp.) oraz know-how, czyli poufne informacje dotyczące np. organizacji firmy, rozwiązań technologicznych, technicznych itd.

Własność intelektualna w przemyśle

W przedsiębiorstwach własność intelektualna koncentruje się najczęściej wokół własności przemysłowej. Chodzi o patenty na wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe itp. Podlegają one ochronie prawnej i wszelkie naruszenia należy zgłaszać. Prawa własności przemysłowej są udzielane przez odpowiedzialny za to organ, czyli Urząd Patentowy RP. Zainteresowany uzyskaniem patentu sam musi zgłosić taką chęć i dokonać niezbędnych formalności. O ochronie własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, dowiedzieć się można z informaticalegis.com/uslugi/ochrona-wlasnosci-intelektualnej-w-internecie. Warto wiedzieć, jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie prawa w tym zakresie.

Know-how w firmach – jak chronić?

Know-how nie ma jednej, konkretnej definicji. Przyjmuje się, że są to nieopatentowane, praktyczne informacje w firmach, które powstały na bazie jej doświadczeń i badań. Nie są one powszechnie znane, ale są istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Mogą to być informacje techniczne, technologiczne, dotyczące metod produkcji, innowacyjnych rozwiązań. Często określa się je mianem tajemnicy przedsiębiorstwa. Jak chronić know-how firmy? Najważniejsze, żeby informacje te nie „wyciekły” poza spółkę. W tym celu zawiera się umowy o zachowaniu poufności. Dotyczy to zarówno pracowników, współpracowników, jak i kontrahentów.

Kolejną kwestią jest udzielanie informacji poufnych jedynie osobom, które muszą je znać. Do tego dochodzi odświeżanie haseł, niszczenie zbędnych dokumentów, przetrzymywanie umów, projektów badań itp. w bezpiecznych miejscach. Należy też mieć kontrolę nad tym, kto pojawia się w budynku firmy i do jakich pomieszczeń pracownicy mają dostęp. To wzmocni bezpieczeństwo i uniemożliwi „wyprowadzenie” danych poza przedsiębiorstwo.

Outsourcing IT czy informatyk w firmie – co jest bardziej opłacalne?

klawiatura komputerowa

Obsługa informatyczna jest dziś praktycznie niezbędna, by firma mogła dobrze funkcjonować. Czy lepiej zatrudnić informatyka w swoim przedsiębiorstwie czy skorzystać z usług zewnętrznej firmy?

Outsourcing IT

Outsourcing IT to powierzenie obsługi informatycznej firmie zewnętrznej. Jedną z zalet tego rozwiązania jest utrzymanie kosztów dostosowanych do potrzeb. Firma zewnętrzna pracuje tylko, gdy zajdzie taka potrzeba, a więc wystąpią problemy informatyczne. Rozliczenia dokonywane w formie stałego abonamentu za obsługę informatyczną umożliwiają takie rozplanowanie budżetu, żeby uniknąć wysokich rachunków w przypadku poważniejszych awarii.

Jakie jeszcze są korzyści? Outsourcing IT to wsparcie informatyczne świadczone przez specjalistów (ittouch.pl), co zapewnia kompleksowość obsługi. Jeśli nasza firma zatrudnia informatyka na etacie, musi zdać się na wiedzę i umiejętności jednego człowieka. W przypadku korzystania z usług firmy zewnętrznej, można korzystać z wiedzy wielu fachowców, specjalizujących się w różnorodnych dziedzinach IT. To daje większą gwarancję zażegnania wszelkich informatycznych problemów, bez względu na ich rodzaj.

Kolejny plus outsourcingu IT to ciągłość obsługi. Korzystając z usług zewnętrznej firmy, nie uzależniamy się od jednego fachowca, jak ma to miejsce przy zatrudnieniu informatyka na etacie. Jeśli awaria zdarzy się w momencie, gdy ów jeden pracownik jest akurat na urlopie albo zwolnieniu lekarskim, pojawia się poważny problem. Z firmą zewnętrzną nie ma takich kłopotów.

Usługi firm zewnętrznych często też zapewniają większą elastyczność. Jeśli zachodzi potrzeba zamówienia dodatkowego serwisu albo zmiany warunków abonamentu, można to zgłosić i ustalić opłatę za dodatkowy czas serwisanta.

Oprócz tego warto wspomnieć i o tym, że najczęściej pracownik firmy outsourcingowej obsługuje kilka różnych firm. To sprawia, że ma świeże spojrzenie i więcej różnorodnych doświadczeń, które może efektywnie wykorzystać w swojej pracy.

Informatyk w firmie

Już sam wybór odpowiedniej osoby na to stanowisko może nastręczyć problemów. Nie mamy obowiązku posiadać gruntowej informatycznej wiedzy – dlatego przecież właśnie zatrudniamy specjalistę. Ale skoro sami nie jesteśmy ekspertami, trudno nam będzie ocenić jego kompetencje.

Zatrudnienie informatyka w firmie sprawia, że trzeba ponosić koszty zatrudnienia, a więc wypłacać pracownikowi pensję i płacić składki. Trzeba też przygotować dla niego stanowisko pracy i sprzęt. Niezależnie od rozmiaru firmy, informatyka zatrudnia się na pełen etat, bez względu na to, czy będzie miał stale zapewnione coś do roboty.

Na co się zdecydować?

Jak widać z tego, co napisaliśmy powyżej, outsourcing IT ma w wielu aspektach przewagę nad pracownikiem zatrudnionym na etat. W przypadku wielu firm rzeczywiście outsourcing jest lepszym wyjściem. Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, których problemy informatyczne z reguły ograniczają się do drobnych awarii i ewentualnej wymiany sprzętu na nowszy. Dlatego rozsądnie jest posiadać opiekę firmy zewnętrznej, reagującej w momencie wystąpienia usterki lub koordynującej informatyczny rozwój i optymalizację firmy.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku rozbudowanych firm, składających się z kilku lub kilkunastu działów, z których każdy ma wiele stanowisk roboczych. Tu może się bardziej opłacać zatrudnienie na stałe kilku informatyków, by mogli na bieżąco monitorować pracę systemu i dokonywać czynności serwisowych.

Jak zrobić stronę internetową?

Praca na komputerze

Strona internetowa to dziś wizytówka każdego przedsiębiorcy czy osoby działającej w Internecie. Jej stworzenie jest na tyle proste, że można to zrobić samodzielnie. Wyjątkiem jest stawianie profesjonalnych sklepów internetowych. Od czego więc zacząć? Jak zrobić stronę internetową?

Jak ma wyglądać strona internetowa?

Chcąc założyć stronę internetową, zacząć należy od projektu. Konieczne jest ustalenie, jaki jest cel strony, po co chcemy ją założyć, co ma na niej się znaleźć, ile mamy na to przedsięwzięcie pieniędzy. Najlepiej rozpisać wszystko na kartce i zaznaczyć, jak strona ma wyglądać, w którym miejscu ma mieć konkretne zakładki itp. Warto przy tej okazji stworzyć profil potencjalnego użytkownika, dzięki któremu będzie wiadomo, jakich informacji na witrynie może on poszukiwać. Wtedy łatwiej będzie zaplanować strukturę strony, ale i treści, które będą miały się na niej znaleźć.

Od kilku lat w stronach internetowych panuje zasada minimalizmu. Warto więc wziąć to pod uwagę zarówno przy designie witryny, jak i przy tworzeniu treści na stronę. Użytkownicy chcą dostawać proste i konkretne komunikaty, długich i monotonnych tekstów nikt nie chce czytać. Będąc na etapie projektowania, warto od razu zaplanować przestrzeń witryny, menu, kluczowe elementy i stopkę.

Jak samodzielnie zrobić stronę internetową?

Dziś zrobienie strony internetowej nie jest szczególnie trudne, a to za sprawą wielu możliwości, jakie oferuje Internet. Dostępne są gotowe kreatory stron internetowych, te jednak sprawdzają się głównie wtedy, kiedy witryna ma być na własny użytek, gdy chcemy nauczyć się, jak projektować strony.

Popularnym i bardziej profesjonalnym sposobem jest skorzystanie z CMS, czyli systemów zarządzania treściami. Dzięki nim można założyć stronę, rozbudowywać ją, komfortowo zarządzać treścią na witrynie itp. Nie jest przy tym wymagana wiedza tajemna, którą posiadają specjaliści IT. Dostępne są gotowe szablony, z których można skorzystać, wiele jest też wtyczek, które pomocne są w funkcjonowaniu witryny. Wśród takich popularnych systemów CMS wymienia się głównie WordPress i Joomla!.

Pozycjonowanie strony internetowej

Po zrobieniu strony internetowej nie można zapominać o jej pozycjonowaniu, szczególnie jeśli jest to witryna firmowa, usługowa, z produktami na sprzedaż. Konkurencja w wielu branżach jest ogromna, oczywiste jest, że trzeba na jej tle się wyróżnić i w ogóle móc zaprezentować swoją ofertę. Strona musi być jednak odpowiednio wypozycjonowana, aby znalazła się u góry w wynikach wyszukiwania. Wpływ na to ma wiele czynników. Na początku warto zlecić audyt SEO, który wskaże, co trzeba na witrynie poprawić. To wdrażane jest w ramach optymalizacji strony internetowej. Ponadto należy zadbać o popularność witryny w Internecie, obecność w social mediach. W wielu przypadkach warto zainwestować w reklamy Google Ads, które mogą przynieść szybkie efekty przy niewielkim nakładzie finansowym.

Na czym opiera się przemysł high-tech w Polsce i na świecie?

Nowoczesne technologie

Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, rozwija się przemysł high-tech. Czym jest to spowodowane? Na czym opiera się przemysł wysokiej technologii i jakie są prognozy na najbliższe lata? Sprawdzamy.

Przemysł high-tech – co to jest?

Jedną z gałęzi przemysłu jest high-tech, określany również przemysłem wysokiej technologii. Charakteryzuje się tym, że w procesie produkcji wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne oraz technologiczne. Ponadto gotowe wyroby powinny posiadać cechy innowacyjności.

Dynamiczny rozwój przemysłu high-tech można było zauważyć w latach 70. XX w. Wtedy zapoczątkowana została trzecia rewolucja przemysłowa, która bazowała na najnowszych dokonaniach.

Co istotne, przemysł wysokiej technologii w dużej mierze opiera się na badaniach naukowych, przeznaczany jest na nie spory kapitał. Oprócz tego ważna jest automatyzacja, komputeryzacja produkcji.

Gałęzie przemysłu high tech

Zarówno w Polsce, jak i na świecie, stale rozwijają się kolejne gałęzie przemysłu high-tech. Obecnie największy nacisk kładzie się na przemysł komputerowy, elektronikę oraz nanotechnologię. Dokonywane są nowe odkrycia w dziedzinie technologii lotniczej i kosmicznej, a także w przemyśle chemicznym. W tyle nie pozostaje przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, biotechnologia, inżyniera materiałowa. High-tech wkrada się również w świat medycyny, pojawia się np. optoelektronika.

Co ciekawe, w przemyśle wysokiej technologii aktywnie działają zarówno duże, międzynarodowe firmy, jak i małe przedsiębiorstwa, które za cel wybrały sobie specyficzną niszę rynkową.

Przemysł wysokiej technologi w Polsce i na świecie

Wraz z rozwojem przemysłu high-tech można zauważyć wyodrębnienie się technopolii. Są to okręgi przemysłowe, miasta, w których działają parki technologiczne i naukowe. Najwięcej można ich znaleźć w USA, w tym najbardziej znaną Dolinę Krzemową w San Francisco, która stała się siedzibą wielu korporacji transnarodowych. Swoje oddziały mają tam takie firmy jak Apple Inc., Google, Facebook, eBay, Intel, Hewkett-Packard, Yahoo!, SanDisk, Nividia oraz Adobe System. Oprócz tego duże znaczenie w Stanach Zjednoczonych mają takie obszary jak Droga 128 w Bostonie oraz Orange County w Los Angeles. W wielkiej Brytanii wyróżni się Silicon Glen w Edynburgu oraz Korytarz M4 w Londynie. Natomiast Niemcy mogą pochwalić się technopolis Silicon Bawaria w Monachium.

Również i w Polsce ten sektor działalności się rozwija, choć na mniejszą skalę. Pierwszym technoparkiem był Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Łódź nie pozostaje w tyle, może się pochwalić Bionanoparkiem oraz Łódzkim Regionalnym Parkiem Naukowo-Technologicznym. W Krakowie mieści się Krakowski Park Technologiczny, gdzie siedziby ma m.in. ComArch, Motorola i Shell.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz – ze względu na konieczność stosowania nowych technologii oraz prowadzenia badań naukowych, przemysł high-tech jest kapitałochłonny. Z tego względu można zauważyć zależność między dynamiką rozwoju przemysłu wysokiej technologii a poziomem rozwoju ekonomicznego kraju.