Jak chronić własność intelektualną w przemyśle, jako autor lub know-how?

Laptop i zeszyt na biurku

Własność intelektualna to pojęcie często omawiane w kontekście wytwarzanych dóbr niematerialnych i niektórych własności przemysłowych. Wszelkie nadużycia z tym związane podlegają karom. Ochrona własności intelektualnej jest szczególnie trudna w obecnych czasach, a to ze względu na wszechobecny Internet, dotyczy to szczególnie różnego rodzaju utworów. Jak więc bronić wytwarzanych dóbr niematerialnych i własności przemysłowych?

Co to jest własność intelektualna?

Własnością intelektualną nazywa się wytwór pracy człowieka, który powstał przy wykorzystaniu jego intelektu i kreatywności. Są to niektóre dobra niematerialne i własności przemysłowe, które wyróżniają się m.in. unikalnością. Ich zbiór jest bardzo pojemny i obejmuje utwory chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi (piosenki, filmy, zdjęcia, książki, projekty itp.), własności przemysłowe (wzory użytkowe, przemysłowe, wynalazki, znaki towarowe itp.) oraz know-how, czyli poufne informacje dotyczące np. organizacji firmy, rozwiązań technologicznych, technicznych itd.

Własność intelektualna w przemyśle

W przedsiębiorstwach własność intelektualna koncentruje się najczęściej wokół własności przemysłowej. Chodzi o patenty na wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe itp. Podlegają one ochronie prawnej i wszelkie naruszenia należy zgłaszać. Prawa własności przemysłowej są udzielane przez odpowiedzialny za to organ, czyli Urząd Patentowy RP. Zainteresowany uzyskaniem patentu sam musi zgłosić taką chęć i dokonać niezbędnych formalności. O ochronie własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, dowiedzieć się można z informaticalegis.com/uslugi/ochrona-wlasnosci-intelektualnej-w-internecie. Warto wiedzieć, jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie prawa w tym zakresie.

Know-how w firmach – jak chronić?

Know-how nie ma jednej, konkretnej definicji. Przyjmuje się, że są to nieopatentowane, praktyczne informacje w firmach, które powstały na bazie jej doświadczeń i badań. Nie są one powszechnie znane, ale są istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Mogą to być informacje techniczne, technologiczne, dotyczące metod produkcji, innowacyjnych rozwiązań. Często określa się je mianem tajemnicy przedsiębiorstwa. Jak chronić know-how firmy? Najważniejsze, żeby informacje te nie „wyciekły” poza spółkę. W tym celu zawiera się umowy o zachowaniu poufności. Dotyczy to zarówno pracowników, współpracowników, jak i kontrahentów.

Kolejną kwestią jest udzielanie informacji poufnych jedynie osobom, które muszą je znać. Do tego dochodzi odświeżanie haseł, niszczenie zbędnych dokumentów, przetrzymywanie umów, projektów badań itp. w bezpiecznych miejscach. Należy też mieć kontrolę nad tym, kto pojawia się w budynku firmy i do jakich pomieszczeń pracownicy mają dostęp. To wzmocni bezpieczeństwo i uniemożliwi „wyprowadzenie” danych poza przedsiębiorstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *