przemysł lekki

komin fabryczny

Przemysł w Polsce – jaka branża przemysłowa w Polsce najlepiej się rozwija?

Przemysł ciężki zaczął tracić na znaczeniu, natomiast intensywniej zaczął się rozwijać przemysł lekki i elektromaszynowy. Jakie branże przemysłowe są w Polsce najlepiej rozwinięte?…W Polsce dobrze rozwinięty jest także przemysł lekki i to już od początków XIX wieku. W okręgu łódzkim i podsudeckim mieszczą się centra przemysłu bawełnianego, a Bielsko-Biała to największy ośrodek przemysłu wełnianego. przemysł w , , , , , ,

Widok na fabrykę przemysłową

Co to jest przemysł? Jakie są gałęzie przemysłu?

Przemysł paliwowo – energetyczny Przemysł elektromaszynowy Przemysł chemiczny Przemysł mineralny Przemysł lekki 1….Przemysł lekki To dział gospodarki zajmujący się produkcją artykułów masowego użytku jak produkcja tkanin, dzianin, odzieży, obuwia, galanterii skórzanej i tekstylnej. przemysł w , , , , , ,

dym z kominów fabryki na tle zachodzącego słońca

Gałęzie przemysłu w Polsce, które najsilniejsze?

drzewny, celulozowo-papierniczy), przemysł lekki (gałęzie: przemysł włókienniczy (tekstylny), odzieżowy, skórzany), przemysł spożywczy stanowiący także gałąź, pozostały przemysł (gałęzie: przemysł paszowy i utylizacyjny, poligraficzny, wysokiej technologii)….metalowy, maszynowy, środków transportu, precyzyjny, elektrotechniczny i elektroniczny), przemysł chemiczny stanowiący także gałąź, przemysł mineralny (gałęzie: przemysł materiałów budowlanych, szklarski, ceramiki szlachetnej), przemysł drzewno-papierniczy (gałęzie: przemysł przemysł w , ,