przemysł przetwórczy

czym-jest-gospodarka-sektory-gospodarki

Co to jest gospodarka? Jakie sektory obejmuje gospodarka?

W tym przypadku sektor pierwszy obejmuje zarówno rolnictwo, jak i leśnictwo i rybołówstwo, drugi – przemysł wydobywczy, przetwórczy i budownictwo, a trzeci – usługi infrastrukturalne, czyli handel, transport i łączność oraz gospodarkę komunalną….Sektory gospodarki krajowej Zgodnie z podanym wyżej podziałem, sektor pierwszy obejmuje rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i przemysł wydobywczy (górnictwo), sektor drugi – przemysł przetwórczy i budownictwo, a trzeci – szeroko rozumiane usługi, w tym handel czy transport przemysł w , , , , ,

Widok na fabrykę przemysłową

Co to jest przemysł? Jakie są gałęzie przemysłu?

Przemysł elektromaszynowy Również ten dział należy podzielić na kilka podgrup: Przemysł metalowy To drugi z rzędu, największy przemysł przetwórczy w Polsce. Zajmuje się budową różnego rodzaju maszyn wykorzystywanych w innych działach gospodarki narodowej. przemysł w , , , ,