przemysł elektromaszynowy

Widok na fabrykę przemysłową

Co to jest przemysł? Jakie są gałęzie przemysłu?

Przemysł paliwowo – energetyczny Przemysł elektromaszynowy Przemysł chemiczny Przemysł mineralny Przemysł lekki 1….Przemysł elektromaszynowy Również ten dział należy podzielić na kilka podgrup: Przemysł metalowy To drugi z rzędu, największy przemysł przetwórczy w Polsce. Zajmuje się budową różnego rodzaju maszyn wykorzystywanych w innych działach gospodarki narodowej. przemysł w , , ,

dym z kominów fabryki na tle zachodzącego słońca

Gałęzie przemysłu w Polsce, które najsilniejsze?

Wśród grup przemysłu wyróżniamy: przemysł paliwowo-energetyczny (gałęzie: przemysł węglowy, paliwowy, energetyczny), przemysł metalurgiczny (gałęzie: kopalnictwo i hutnictwo żelaza, metali nieżelaznych), przemysł elektromaszynowy (gałęzie: przemysł metalowy, maszynowy, przemysł w , , ,