funkcje banku

Ogromny skarbiec w banku

Funkcje banku centralnego. Za co jest odpowiedzialny bank centralny?

Bank centralny oprócz tego, że pełni funkcję nadzorcy banków, reguluje także funkcje banków komercyjnych. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa banków oraz zgromadzonych w nich wkładów pieniężnych, oraz dbanie o płynność finansową w systemie bankowym….Bank centralny – jakie funkcje? Bank centralny pełni trzy zasadnicze funkcje, mianowicie: Bank państwa To najważniejszy bank w kraju, związany ze sferą monetarną realizowaną za pomocą specjalnych narzędzi. Odpowiada za stabilność pieniądza w gospodarce rynkowej. przemysł w , , , , ,