funkcje banku centralnego

Ogromny skarbiec w banku

Funkcje banku centralnego. Za co jest odpowiedzialny bank centralny?

Bank centralny – jakie funkcje? Bank centralny pełni trzy zasadnicze funkcje, mianowicie: Bank państwa To najważniejszy bank w kraju, związany ze sferą monetarną realizowaną za pomocą specjalnych narzędzi. Odpowiada za stabilność pieniądza w gospodarce rynkowej….Bank centralny oprócz tego, że pełni funkcję nadzorcy banków, reguluje także funkcje banków komercyjnych. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa banków oraz zgromadzonych w nich wkładów pieniężnych, oraz dbanie o płynność finansową w systemie bankowym. przemysł w , , , , ,