funkcje banków komercyjnych

Ogromny skarbiec w banku

Funkcje banku centralnego. Za co jest odpowiedzialny bank centralny?

Bank centralny oprócz tego, że pełni funkcję nadzorcy banków, reguluje także funkcje banków komercyjnych. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa banków oraz zgromadzonych w nich wkładów pieniężnych, oraz dbanie o płynność finansową w systemie bankowym. przemysł w , , , , ,