Odnawialne źródła energii – w jakie warto zainwestować?

Turbiny wiatrowe na polu

Od dłuższego czasu mówi się, że trzeba szukać nowych źródeł energii, które zaspokoją społeczne zapotrzebowanie, w momencie, gdy skończą się obecnie wykorzystywane źródła nieodnawialne. Czy jednak warto w nie inwestować? W jaki konkretnie? Co trzeba wiedzieć o odnawialnych źródłach energii?

Odnawialne źródła energii – czym są?

Dzięki energii funkcjonuje nasz świat – możemy korzystać z komputerów, zapalać światła oraz jeździć samochodem. Obecnie jednak większa część światowej gospodarki opiera się na nieodnawialnych źródłach energii jak węgiel kamienny czy brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf czy uran. Są to paliwa, które wytwarzane są przez wiele milionów lat i ich odnowienie nie jest możliwe w którym czasie. Odwrotnie wygląda to w przypadku źródeł energii odnawialnych: słońca, wiatru, wody, ziemi i biomasy – ich cechą charakterystyczną jest to, iż ich zasoby odtwarzają się bardzo szybko, nie ma więc obawy, że zostaną wykorzystane w całości i bez możliwości dostępu do nich.

Które odnawialne źródła energii są najczęściej wykorzystywane?

Choć procent wykorzystania odnawialnych źródeł energii na świecie wciąż jest stosunkowo niski (ok 18% całych zasobów), z roku na rok powoli zaczyna się to zmieniać. Popularność w wykorzystaniu energii wodnej, słonecznej, geotermalnej i wiatrowej jest coraz większa i widać to też na wykresach światowego zużycia, gdzie poziom użycia rośnie z roku na rok. Coraz więcej państw zaczyna inwestować coraz to większe sumy w celu zwiększenia udziału energii odnawialnej, a wielu przypadkach nadal jest to jednak za mało.

Panele solarne

W jakie źródła energii odnawialnej warto zainwestować?

Największym i jednocześnie najpowszechniejszym źródłem energii jest energia słoneczna. Praktycznie niezależnie od regionu świata możliwe jest uzyskania odpowiednich wielkości energii, koniecznych do zaspokojenia potrzeb całej ludzkości. Widać to także na przykładzie działań indywidualnych, choćby poprzez montowanie paneli fotowoltaicznych.

Ciekawą alternatywą jest także energia wiatrowa, choć w tym przypadku istotna będzie ilość wiatrów w regionie, przy czym, im wyżej położony dany teren, tym większa jest ilość dni wietrznych. Turbiny wiatrowe najlepiej działają, gdy jest ich więcej, ciężko więc wykorzystać je do indywidualnych potrzeb.

Możliwości energetyczne źródeł odnawialnych są ogromne i gdyby wykorzystać je w pełni, byłyby w stanie kilkunastokrotnie spełnić zapotrzebowania ludzkości. Niestety tutaj pojawia się kilka istotnych problemów.

Inwestycja w odnawialne źródła energii, a koszty

Jednym z największych problemów odnawialnych źródeł energii są koszty samych inwestycji. Choć technologia wciąż się rozwija i coraz łatwiej jest pozyskiwać energię za ich pomocą, to jednak same koszty związane z zakupem i instalacją nie należą do najniższych. Ceny te oczywiście od dłuższego czasu spadają, nadal jednak są zdecydowanie wyższe niż przy wykorzystaniu konwencjonalnych źródeł energii.

Problem jest także w związku z dotacjami – więcej pieniędzy idzie właśnie na paliwa kopalniane i dopłaty się ukierunkowane, właśnie na nie. Inna kwestia to ilość energii, jaką dostarczają poszczególne źródła – pomimo ogromnego potencjału, surowce odnawialne dają mniej realnej energii, niż paliwa kopalniane.

Z czasem może się to jednak zmienić, choć nie od razu. Trzeba też pamiętać, że zastosowanie odnawialnych surowców ma też duży wpływ na nasze zdrowie oraz środowisko. Obecne konwencjonalne źródła odpowiadają za znaczne zanieczyszczenie powietrza oraz powiązane z tym liczne zachorowania. Ograniczenie ich na rzecz energii ze słońca, wiatru czy ziemi, choć droższe, niesie ze sobą szereg pozytywnych skutków dla społeczeństwa i naszego otoczenia. Wysokie koszty inwestycji prędzej czy później zwrócą się – zarówno pod względem zasobności naszego portfela, jak i kondycji naszej i środowiska. To mniejsze zanieczyszczenia, więcej zdrowia, ograniczenie importu surowców energetycznych z zagranicy (korzyści ekonomiczne) oraz możliwość wytworzenia nowych miejsc pracy.

Co to jest gospodarka? Jakie sektory obejmuje gospodarka?

czym-jest-gospodarka-sektory-gospodarki

Czym jest gospodarka? Jak ją sklasyfikować i jakie wyróżnia się sektory gospodarki w Polsce i na świecie? Przedstawiamy podstawowe informacje na temat gospodarki, podpowiadamy, co obejmuje każdy z sektorów oraz na czym polega system ekonomiczny, jakim jest gospodarka rynkowa.

Co to jest gospodarka?

Czym jest gospodarka? Według słownikowej definicji jest to ogół działalności polegających na wytwarzaniu i podziale dóbr i usług zgodnie z potrzebami ludności. Może być to całokształt działalności gospodarczej, który prowadzony jest w danym kraju (wtedy mamy do czynienia z gospodarką narodową), regionie (gospodarka regionalna) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Gospodarka najczęściej regulowana jest przez państwo lub rynek.

Ponadto gospodarkę można podzielić na kilka sektorów. Zazwyczaj wyróżnia się trzy podstawowe, takie jak rolnictwo, przemysł i usługi. Każdy z nich jest niezwykle ważny i znacząco wpływa na funkcjonowanie państwa.

Sektory gospodarki krajowej

Zgodnie z podanym wyżej podziałem, sektor pierwszy obejmuje rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i przemysł wydobywczy (górnictwo), sektor drugi – przemysł przetwórczy i budownictwo, a trzeci – szeroko rozumiane usługi, w tym handel czy transport. Niekiedy wyodrębniany jest także czwarty sektor, obejmujący zdobywanie, przetwarzanie i dostarczanie informacji.

Oprócz tradycyjnego podziału na trzy podstawowe sektory, gospodarkę krajową można podzielić również na pięć, nieco bardziej szczegółowych sektorów. W tym przypadku sektor pierwszy obejmuje zarówno rolnictwo, jak i leśnictwo i rybołówstwo, drugi – przemysł wydobywczy, przetwórczy i budownictwo, a trzeci – usługi infrastrukturalne, czyli handel, transport i łączność oraz gospodarkę komunalną. Pozostałe dwa sektory to usługi zaawansowane (czyli usługi bankowe, marketingowe, ubezpieczeniowe i obrót nieruchomościami) oraz sektor piąty – usługi dla ludności (edukacja, ochrona zdrowia, opieka społeczna, turystyka i rekreacja, administracja, wymiar sprawiedliwości oraz policja i wojsko).

Co to jest gospodarka rynkowa?

Gospodarkę można sklasyfikować ze względu na mechanizmy regulacyjne, w ten sposób wyróżnia się właśnie gospodarkę rynkową, nakazową lub mieszaną. Gospodarka rynkowa jest obecnie najczęściej spotykanym rozwiązaniem ekonomicznym. Polega ona na tym, że podmioty gospodarcze, takie jak poszczególne firmy czy banki, dążąc do zysku, podejmują decyzje dotyczące produkcji czy inwestowania na podstawie mechanizmów rynkowych (podaż, popyt). Dlatego bardzo ważnym czynnikiem w tym systemie jest konkurencja, która prowadzi do obniżania cen produktów i usług oraz do podnoszenia ich jakości. W końcu przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać swoje dobra, muszą stale dbać o to, aby były one jak najbardziej atrakcyjne dla potencjalnego klienta. Jak widać, taka gospodarka sprzyja konsumentom, ponadto mamy w niej bardzo wiele możliwości wyboru.

Co to jest przemysł? Jakie są gałęzie przemysłu?

Widok na fabrykę przemysłową

Przemysł to najważniejszy dział gospodarki kraju, który zajmuje się wytwarzaniem produktów w celach konsumpcyjnych oraz produkcyjnych. Niesie on za sobą wiele korzyści, nie tylko tych regionalnych jak miejsca pracy i poprawa warunków bytu społeczeństw lokalnych. Dobrze rozwijający się przemysł to rozwój dla całego kraju. Przemysł jest bardzo rozbudowanym działem gospodarki, dlatego w poniższym artykule przybliżymy zakres każdego z nich.

 1. Przemysł paliwowo – energetyczny
 2. Przemysł elektromaszynowy
 3. Przemysł chemiczny
 4. Przemysł mineralny
 5. Przemysł lekki

1. Przemysł paliwowo – energetyczny

Aby przybliżyć ten dział gospodarki krajowej, należy podzielić go na trzy grupy:

 • Przemysł węglowy

Węgiel stanowi jeden z najważniejszych źródeł energii na świecie. Ponad 40% wykorzystywanego na świecie prądu wytwarzane jest właśnie z węgla. Globalny transport węgla odgrywa kluczową rolę w handlu międzynarodowym. Kopalnie w Polsce zajmują się wydobywaniem złóż węgla kamiennego, brunatnego, brykietów. Funkcjonują także piaskarnie podsadzkowe.

 • Przemysł paliwowy

Zajmuje się wydobywaniem surowców energetycznych takich jak ropa naftowa czy gaz, a następnie, przetwarzany jest w elektrowniach i maszynowniach. W tym celu rafinerie prowadzą odwierty ropy naftowej a koksownie, zajmują się wydobywaniem gazu ziemnego oraz łupkowego.

 • Przemysł energetyczny

Do jego głównych zadań należy przetwarzanie dostępnych form energii i zasilanie procesów przemysłowych oraz napędzanie maszyn. Dostarczana jest energia elektryczna produkowana za pomocą turbin oraz prądnic, napędzanych różnymi źródłami energii. Nie można nie wspomnieć o energii cieplnej dostarczanej przez nośnik transportujący ciepło. Przeważnie jest to para wodna pod dużym ciśnieniem, ogrzana woda oraz innego rodzaju płyny. Również w tym wypadku, wykorzystywane są różne źródła energii. Za dostarczanie ciepła odpowiadają elektrociepłownie i ciepłownie natomiast za dostarczenie energii elektrycznej, sieci przemysłowe.

2. Przemysł elektromaszynowy

Również ten dział należy podzielić na kilka podgrup:

 • Przemysł metalowy

To drugi z rzędu, największy przemysł przetwórczy w Polsce. Zajmuje się budową różnego rodzaju maszyn wykorzystywanych w innych działach gospodarki narodowej. Na przemysł metalowy pracuje wiele zakładów produkcyjnych zajmujących się wytwarzaniem narzędzi oraz wyrobów metalowych na szeroką skalę.

 • Przemysł maszynowy

Przemysł maszynowy zajmuje się wyrobem środków transportu, turbin, silników elektrycznych, maszyn górniczych i budowlanych oraz urządzeń elektrycznych. Typowymi produktami przemysłu maszynowego są również maszyny włókiennicze, urządzenia hutnicze, maszyny papiernicze i drukarskie czy obrabiarki. W Polsce największe skupisko przemysłu maszynowego znajduje się na Górnym Śląsku, a także w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy czy Elblągu.

 • Przemysł środków transportu

Ten dział gospodarki narodowej zajmuje się produkowaniem samochodów, samolotów, pociągów, rowerów i innych środków transportu. Ten dział napędza również inną gałąź gospodarki, jakim jest przemysł samochodowy obejmujący szerokie spektrum różnych przedsiębiorstw oraz organizacji zajmujących się projektowaniem, produkcją, marketingiem oraz sprzedażą samochodów.

 • Przemysł elektrotechniczny

Obejmuje produkcję wyrobów elektroenergetycznych, elektrotechnicznych oraz teleelektronicznych. Zajmuje się produkcją prostych towarów konsumpcyjnych oraz tych bardzo zaawansowanych technologicznie. Do najważniejszych produktów przemysłu elektrotechnicznego należą m.in. transformatory, tranzystory, układy scalone, żarówki, telewizory, telefony, urządzenia AGD czy audiowizualne.

3. Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny zajmuje się wytwarzaniem prostych surowców chemicznych oraz bardziej zaawansowaną chemią. Ten dział gospodarki wymaga wysokiego profesjonalizmu i opiera się na ściśle określonych zasadach. Przemysł chemiczny zajmuje się produkcją kwasu siarkowego, tworzyw i włókien sztucznych oraz barwników. Przemysł chemiczny wytwarza produkty wykorzystywane przez wielkie firmy przemysłowe oraz przez indywidualnych klientów. Do podstawowych produktów chemicznych, wykorzystywanych w codzienności należą farby, środki czystości, kosmetyki czy farmaceutyki.

Widok na fabrykę chemiczną

4. Przemysł mineralny

Stanowi gałąź przemysłu zajmującą się wydobyciem i przetwórstwem surowców skalnych i ceramicznych. Do branży przemysłu mineralnego zaliczamy:

 • przemysł materiałów budowlanych, czyli kamieniarstwo,
 • przemysł cementowy,
 • przemysł wapienniczy,
 • przemysł gipsowy,
 • produkcję elementów dachowych i prefabrykatów,
 • ceramika czerwonej tzn. cegły,
 • przemysł szklarski,
 • przemysł ceramiczny.

5. Przemysł lekki

To dział gospodarki zajmujący się produkcją artykułów masowego użytku jak produkcja tkanin, dzianin, odzieży, obuwia, galanterii skórzanej i tekstylnej. W tym miejscu należy wymienić jego najważniejsze podgrupy, do których należą:

 • przemysł włókienniczy, czyli różnego rodzaju pędzarnie, szwalnie, tkalnie, fabryki wyrobów dzianych czy producenci włókien,
 • przemysł odzieżowy, to znaczy mniejsze i większe fabryki odzieży gotowej,
 • przemysł skórzany, do którego zaliczane są garbarnie, wytwórnie galanterii skórzanej czy fabryki butów.

Jak widać przemysł, jest gałęzią bardzo rozbudowaną i rozwiniętą. Oczywiście ma również swoje złe strony jak szkodliwość dla środowiska dlatego wprowadzane są coraz to nowe innowacje i systemy, które mają być bezpieczne i nieszkodliwe.