zasady lean

Lean manufacturing w produkcji

Lean manufacturing – jakie korzyści daje w procesie produkcji?

Natomiast zasady lean manufacturingu pozwalają wyeliminować takie sytuacje. Wśród korzyści, jakie ta filozofia daje w procesie produkcji, wymienia się także zwiększenie wydajności i znaczny wzrost wykorzystania maszyn….Wielu przedsiębiorców przyznaje również, że po wprowadzeniu zasad lean manufacturingu w swojej firmie poprawiła się komunikacja między pracownikami, a klienci coraz rzadziej składają reklamacje. przemysł w , , ,