koncepcja lean

Lean manufacturing w produkcji

Lean manufacturing – jakie korzyści daje w procesie produkcji?

Koncepcja zarządzania lean manufacturing pozwala wyeliminować w przedsiębiorstwie wszelkie marnotrawstwo….Jakie korzyści daje lean manufacturing? Zastosowanie koncepcji lean manufacturingu w procesie produkcji może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala skrócić czas realizacji produkcji, przy utrzymaniu jak najlepszej jakości. Jak to możliwe? przemysł w , , ,