oznakowanie robót drogowych

Prace drogowe

Organizacja ruchu podczas robót drogowych – przepisy. Jak powinny być oznakowane roboty drogowe?

Komu zlecane jest oznakowanie robót drogowych? Jakie wytyczne znakowania robót drogowych? Jak oznakować remontowaną drogę? Komu zlecane jest oznakowanie robót drogowych? Wbrew pozorom, nie dokonują tego pracownicy budowlani wykonujący roboty drogowe….Jakie wytyczne znakowania robót drogowych? Wszelkie zasady dotyczące oznakowania miejsc, na których mają odbywać się roboty drogowe oraz ewentualne zmiany w organizacji ruchu określone zostały przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. przemysł w , , ,