oznakowanie drogowe

Prace drogowe

Organizacja ruchu podczas robót drogowych – przepisy. Jak powinny być oznakowane roboty drogowe?

Komu zlecane jest oznakowanie robót drogowych? Jakie wytyczne znakowania robót drogowych? Jak oznakować remontowaną drogę? Komu zlecane jest oznakowanie robót drogowych? Wbrew pozorom, nie dokonują tego pracownicy budowlani wykonujący roboty drogowe….Na podstawie określonych wytycznych oraz projektu zakładającego zmianę w organizacji ruchu, oznakowanie robót drogowych (znaki, tablice) wykonywane jest przez fachowców (Unistop.pl), którzy dysponują odpowiednim sprzętem. przemysł w , ,