Zabezpieczenia do wykopów — co mówią przepisy?

zabezpieczenia do wykopów

Przystępując do inwestycji budowlanej, należy dokładnie zapoznać się z obowiązującą literą prawa, która reguluje zasady przeprowadzania wszystkich robót ziemnych, w tym zabezpieczeń wykonywanych wykopów. Zakres podstawowych przepisów zawarty został w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych. Zabezpieczenia do wykopów — co mówią przepisy?

Zabezpieczenia do wykopów — co mówią przepisy?

Organizacja prac wykonywanych na placu budowy wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, potrzebna jest również znajomość przepisów, które regulują przebieg przeprowadzanych robót. Kadra kierownicza nadzorująca przebieg inwestycji musi wiedzieć, w jaki sposób zastosować obowiązujące unormowania w praktyce. Dzięki temu prowadzenie prac ziemnych może przebiegać sprawnie, szybko i bezpiecznie.

Według przepisów wszystkie wykopy na placu budowy muszą zostać zabezpieczone w taki sposób, by uniemożliwić osobom postronnym oraz pracownikom budowlanym zsunięcie się dołu. W wykopie o głębokości większej niż 1 m musi znajdować się specjalne wejście, pozwalające bezpiecznie do niego się dostać i z niego wyjść. Każdy wykop powinien posiadać zabezpieczenia, bariery ochronne muszą chronić przed upadkiem z wysokości do dołu. Ponieważ przepisy szczegółowo określają rodzaj i sposób wykonania asekuracji, zabezpieczenia do wykopów najlepiej powierzyć fachowcom, przykładowo z www.Szalunki-Orzel.pl. Pomoc specjalistów daje szansę na bezpieczne przeprowadzenie prac, dopasowanie metody zabezpieczenia do uwarunkowań nieujętych w projekcie.

Wykonanie prac ziemnych – jakie zasady?

Standardy BHP narzucają konieczność rozplanowania dróg komunikacyjnych na placu budowy w sposób, który warunkowany jest właściwościami nośnymi gruntu. Wykopy na terenie prowadzonych prac muszą znajdować się w odpowiedniej odległości od dróg, by uniemożliwić osuwanie ziemi.

Istotne znaczenie ma również montaż systemu odprowadzenia wód opadowych, by nie doprowadzić do zalania terenu. Trzeba też pamiętać o bezpiecznym nachyleniu skarp, w przypadku kiedy roboty prowadzone są na wymagających gruntach, kąt nachylenia musi zostać określony w dokumentacji projektowej.

W procesie zabezpieczenia wykopów trzeba właściwie dobrać zabezpieczenie przed osunięciem ziemi, najczęściej stosuje się ściankę szczelinową, obudowę berlińską, ściankę szczelną lub palisadę.

Co zrobić przed przystąpieniem do robót budowlanych?

Każda inwestycja budowlana musi zostać poprzedzona projektem robót ziemnych, który określa położenie instalacji oraz podziemnych urządzeń, znajdujących się w pobliżu terenu prowadzonych robót. Prace na placu budowy muszą być przeprowadzane w bezpiecznej odległości od sieci.

Przed przystąpieniem do prac na placu budowy wszyscy uczestnicy robót muszą przejść instruktaż stanowiskowy na budowie, ponadto każdego pracownika należy zapoznać z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *