pieniądz bezgotówkowy

Ogromny skarbiec w banku

Funkcje banku centralnego. Za co jest odpowiedzialny bank centralny?

Bank centralny kreuje dwa rodzaje pieniądza, jakimi są centralny pieniądz gotówkowy oraz pieniądz bezgotówkowy (wkładowy/żyrowy)….Bank banków Bank centralny ma również wpływ na wielkość akcji kredytowej banków oraz nasilenie kreacji pieniądza bezgotówkowego.