opatentować

żarówka w ręce

Jak uzyskać patent? Co można opatentować?

  • by

Co można opatentować? Aby móc opatentować jakiś wynalazek, musi on spełniać cztery warunki. Po pierwsze, musi być nowością w skali światowej. Po drugie, musi posiadać poziom wynalazczy, związany z brakiem oczywistości….Jak z tego wynika, powinna to być rzecz konkretna – nie można opatentować rozwiązania, które ma charakter czysto organizacyjny lub estetyczny.