Przemysł 4.0 – czym jest, na czym się skupia?

  • by
praca przy laptopach

Co to jest Przemysł 4.0? Na czym on polega i jakie nowe możliwości stwarza dla przedsiębiorców i całego procesu produkcyjnego?

Co to jest Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 to określenie najnowszej rewolucji przemysłowej. Numer oznacza, że to już czwarta w historii ludzkości. Pierwszą była mechanizacja – to wynalezienie i wdrożenie do użytku silnika parowego stało się bodźcem, który wprowadził produkcję w erę industrializacji. Drugą przemysłową rewolucją była elektryfikacja. Na miano trzeciej rewolucji przemysłowej zasłużyła cyfryzacja – wydajne komputery i układy przetwarzania danych umożliwiły osiągnięcie wyższego stopnia automatyzacji, pozwalając tym samym na większą precyzję i wydajność.

To trzy rewolucje przemysłowe, a co z czwartą? Otóż uważa się, że jej istotą jest integracja systemów i tworzenie sieci. Przemysł 4.0 oznacza integrację ludzi i sterowanych cyfrowo maszyn z Internetem i technologiami informacyjnymi. Przepływ informacji jest realizowany w pionie i w poziomie, a zatem z poszczególnych komponentów do działu IT przedsiębiorstwa i w drugą stronę (przepływ w pionie), a także pomiędzy maszynami biorącymi udział w procesie produkcji a systemem produkcyjnym (przepływ w poziomie).

Przemysł 4.0 to w zasadzie nic innego jak unifikacja świata rzeczywistego maszyn produkcyjnych z wirtualnym światem Internetu i technologii informacyjnej. Polega na automatycznej wymianie informacji w toku produkcji przez ludzi, maszyny i systemy IT. Czwarta rewolucja przemysłowa znajduje odbicie właściwie na każdym etapie procesu produkcyjnego i czynności mu towarzyszących – od złożenia zamówienia i dostarczenia wymaganych komponentów, aż do samej wysyłki towaru do klientów i usług posprzedażowych.

W efekcie czwartej rewolucji przemysłowej zanika bariera między ludźmi a maszynami. Powstają inteligentne fabryki z cyber-fizycznymi systemami produkcji, działającymi w otoczeniu internetu ludzi (obejmującego sieci społecznościowe i biznesowe), rzeczy (inteligentna mobilność), usług (inteligentne sieci i logistyka) oraz danych (inteligentne budynki i mieszkania).

Jakie są zalety Przemysłu 4.0?

Usieciowienie i wymiana danych, czyli elementy stanowiące istotę Przemysłu 4.0, umożliwiają przedsiębiorstwom bardziej ekonomiczną produkcję oraz szybszą reakcję na indywidualne potrzeby klientów. Zasoby produkcyjne mogą bazować na otwartych standardach o wysokim stopniu modularności. Integracja systemów produkcyjnych znacznie ułatwia zarządzanie produkcją wielu wariantów produktów.

Czwarta rewolucja przemysłowa przyniosła też duże zmiany w zakresie efektywności. Nastąpiła optymalizacja procesów i zapasów, a dostępność produkcji oparta jest na inteligentnej bazie danych. Dzięki Przemysłowi 4.0 ponadto małoseryjna produkcja zyskała zalety do tej pory charakterystyczne dla produkcji masowej, ponieważ narzędzia produkcyjne w wielu przypadkach mogą teraz same modyfikować swoje działanie i przystosowywać się do nowych zadań – potrzebują jedynie odpowiedniego polecenia wydanego przez program do obsługi maszyn. Automatyczne połączenie włącza moduły potrzebne do wykonania określonego zadania, a wyłącza te, które są do tego celu zbędne.

Kolejną kwestią, która uległa poprawie, jest konkurencyjność. Przedsiębiorstwa mogły obniżyć koszty produkcji, zabezpieczyć aktualne lokacje fabryk dzięki zwiększeniu ich konkurencyjności, a połączenie produkcji ze światem IT stworzyło dla producentów duży potencjał innowacyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *