Na czym polega prawo upadłościowe i naprawcze?

młotek sędziowski

Zagadnienia z zakresu prawa dla wielu z nas są trudne do zrozumienia. Wśród najbardziej skomplikowanych wiele osób wymienia prawo upadłościowe oraz naprawcze. Na czym polegają i kto pomoże zrozumieć problematyczne kwestie związane z nimi? Odpowiedzi na te pytania zawarte są poniżej.

Kto zajmuje się prawem upadłościowym i naprawczym? Jakie ma obowiązki?

Profesjonalistami z zakresu prawa naprawczego i upadłościowego zazwyczaj są radcowie prawni oraz adwokaci. Mogą oni być ukierunkowani jedynie na jedną z gałęzi prawa lub być znawcą kilku z nich. Prawo upadłościowe i naprawcze to specjalizacja Kancelarii KRS, która świadczy szereg rozmaitych usług w tym zakresie. Pierwszą z nich jest pomoc osobom fizycznym, które chcą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w opcji likwidacyjnej oraz układowej. Adwokaci oraz radcy prawni mają także prawo reprezentowania swoich klientów – zarówno upadłych, jak i wierzycieli oraz przygotowywania wszelkich wniosków i pism np. sprzeciwów związanych z procesem. Podobny zakres obowiązków mają w sytuacji ogłaszania upadłości przez przedsiębiorstwa. W obydwóch przypadkach dążą oni do jak najkorzystniejszego dla klienta zakończenia sprawy. Dodatkowo specjaliści z kancelarii mogą: opracować plan restrukturyzacyjny dla przedsiębiorstwa, renegocjować zmianę warunków spłaty finansowania, pomóc w zamianie formy prawnej firmy, jak i ułatwić uzyskanie nowego kapitału. Zakres ich obowiązków jest bardzo szeroki, dzięki czemu możliwa jest kompleksowa pomoc w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego.

Jakie przepisy regulują prawo upadłościowe i naprawcze?

Prawo upadłościowe i naprawcze jest jedną z gałęzi prawa, związaną z dochodzeniem roszczeń przez wierzycieli względem dłużników, którzy są niewypłacalni, czyli nie są w stanie spłacić swoich długów. Prawo to dotyczy przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Aktem prawnym związanym z nim jest ustawa Prawo upadłościowe (do 31.12.2015 znana jako Prawo upadłościowe i naprawcze). Określa ona: zasady egzekwowania długów, skutki ogłoszenia upadłości oraz zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców, mające na celu ochronę przed upadłością przy jednoczesnym uregulowaniu zobowiązań. Ponadto w ustawie: uściślono podstawy ogłoszenia upadłości, opisano działania związane z jej ogłoszeniem, określono, jak powinno wyglądać postępowania zabezpieczające oraz naprawcze. Ponadto prawo upadłościowe i naprawcze dotyka kwestii związanych ze wstępnym zgromadzeniem wierzycieli, mającym na celu ustanowienie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, procedurę ogłaszania upadłości, przeprowadzenie czynności zabezpieczających, wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki małżeńskie oraz pozostałe rozrachunki np. papierów wartościowych, a także postępowanie sądowe oraz administracyjne.  Prawo upadłościowe i naprawcze związane jest również z zasadami wykorzystywanymi w związku z bezskutecznością. W ustawie zawarto także przepisy związane z odrębnym podstępowaniem upadłościowym m.in.:

  • po śmieci niewypłacalnego dłużnika,
  • wobec banków,
  • wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą,
  • wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
  • wobec emitentów obligacji.

Jak znaleźć kancelarię od prawa upadłościowego i naprawczego?

Jak można zauważyć powyżej, prowadzenie postępowania upadłościowego lub naprawczego wymaga sporej wiedzy, ponieważ są to skomplikowane kwestie. Wybierając specjalistę, warto skupić się na jego doświadczeniu w analogicznych sprawach. Dobrym pomysłem jest wybranie kogoś, kto specjalizuje się w tej dziedzinie. Prawnik, który zna się na wszystkim, zazwyczaj nie jest dobrym specjalistą. Istotne jest także indywidualne podejście do klienta oraz zgłaszanego przez niego problemu. Warto zwrócić uwagę na kogoś, kto nie tylko wygrywa sprawy sądowe, ale i rozwiązuje spory w procesie przedsądowym, gdyż oznacza to, że jest świetnym negocjatorem. Dobrym pomysłem jest także sprawdzenie opinii o danej kancelarii, adwokacie czy radcy prawnym, a także poproszenie o referencje.

Tematykai:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *