gigadżul

bryłka węgla na dłoni

Górnictwo w Polsce w 2019 roku i plany na rok 2020

Indeks węgla dla energetyki został wywindowany na poziom 261,4 zł za tonę, czyli 12,0 zł za gigadżul energii. Jest to niemal 10% więcej niż w 2018 roku i 27% więcej niż dwa lata wcześniej….Indeks węgla dla ciepłownictwa powrócił do poziomów notowanych ostatnio w 2011-2013, przekraczając granicę 300 zł za tonę (dokładnie 309,78 zł za tonę, czyli 12,87 zł za gigadżul energii – ponad 5% więcej niż w roku 2018 i aż 28,7% więcej niż w 2017).