Kiedy projekt budowlany musi zawierać dokumentację geologiczno-inżynierską?

Budowa domu, dokumentacja geologiczna

Jakie dokumenty musi zawierać projekt budowlany? Kiedy niezbędna okaże się dokumentacja geologiczno-inżynierska i co musisz o niej wiedzieć? Wyjaśniamy w artykule.

Kategoria geotechniczna a niezbędna dokumentacja

To kiedy dany projekt budowlany musi zawierać dokumentację geologiczno-inżynierską, zależy od przydzielonej kategorii geotechnicznej. Wyróżnia się trzy takie kategorie, ustalone na podstawie m.in. stopnia złożoności gruntu, wielkości i kosztów budowli, głębokości posadowienia, obciążenia oraz warunków dodatkowych. Kategorię ustala się w opinii geotechnicznej, do tej pierwszej należą zwykle domy, jedno- i dwukondygnacyjne obiekty na prostych warunkach gruntowych. Druga kategoria geotechniczna obejmuje konstrukcje, które nie podlegają szczególnemu zagrożeniu, jednak znajdują się na bardziej złożonych warunkach gruntowych. Z kolei w trzeciej kategorii znajdziemy zazwyczaj bardzo duże obiekty, np. fabryki, ale również zapory wodne czy duże mosty.

W przypadku pierwszej kategorii jedynym dokumentem, jakiego będziemy potrzebować jest opinia geotechniczna, przy drugiej kategorii niezbędna będzie też dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny, z kolei w przypadku trzeciej kategorii potrzebujemy tego co w drugiej oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska – kiedy konieczna?

Trzeba zdawać sobie sprawę, że nie zawsze domy jednorodzinne należą do pierwszej kategorii, a większe budynki do drugiej (zależy to od wielu czynników). Dokumentacja geologiczno-inżynierska, wykonywana przez specjalistów takich jak GEOdev, to czasem konieczność przy budowie domu, na przykład w sytuacji, gdy obiekt ma się znaleźć na terenie zagrożonym deformacjami nieciągłymi. Dlatego bardzo ważne jest wcześniejsze ustalenie kategorii w opinii geotechnicznej. Musisz również wiedzieć, że dokumentacja geologiczno-inżynierska, w przeciwieństwie do opinii, musi zostać urzędowo zatwierdzona. Przygotowuje się ją w oparciu o wcześniej przygotowany projekt prac geologicznych. A co powinna zawierać dokumentacja geologiczno-inżynierska i o czym informuje?

Co zawiera dokumentacja geologiczno-inżynierska?

Dokumentacja geologiczno-inżynierska to tak naprawdę najbardziej obszerny dokument, który zawiera połączenie informacji zawartych we wszystkich pozostałych dokumentach (wymaganych w drugiej kategorii). Składa się ona z dwóch części: opisowej i graficznej. W tej pierwszej szczegółowo opisana jest ogólna charakterystyka i budowa geologiczna regionu, w której ma się znaleźć obiekt oraz warunki gruntowo-wodne na działce, której dotyczy. Ponadto w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej można znaleźć wnioski dotyczące np. zalecanego sposobu fundamentowania. Równie dokładna jest część graficzna takiej dokumentacji, która zawiera m.in. mapę lokalizacyjną terenu, dokumentacyjną, mapę warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich itp. W takiej dokumentacji można oczywiście też znaleźć informacje o poziomie wody gruntowej czy stateczności wykopów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *