Jak wydobywać węgiel kamienny, jakie są rodzaje kopalni?

zbliżenie na węgiel

Węgiel kamienny jest jednym z najważniejszych surowców energetycznych na świecie. W Polsce jego wydobycie ma wieloletnią tradycję i stanowi ważny element naszej gospodarki. W tym artykule dowiesz się, jak wydobywać węgiel kamienny, jakie są rodzaje kopalni oraz zastosowania tego surowca.

Czym jest węgiel kamienny?

Węgiel kamienny, znany również jako węgiel czarny, to jeden z najważniejszych surowców energetycznych na świecie. Powstał z roślinności torfowiskowej, która przez miliony lat uległa przekształceniu pod wpływem procesów geologicznych. Wykorzystywany jest głównie do produkcji energii elektrycznej, ale również w przemyśle chemicznym, metalurgicznym czy cementowym.

Jak wydobywać węgiel kamienny?

Wydobycie węgla kamiennego może odbywać się na dwa główne sposoby: podziemne oraz odkrywkowe. Wybór metody zależy od głębokości złoża, warunków geologicznych oraz ekonomicznych.

Podziemne wydobycie węgla

Wydobycie podziemne stosuje się, gdy złoże węgla znajduje się na dużą głębokość. Polega na wydrążeniu korytarzy i komór w ziemi, którymi następnie przemieszcza się za pomocą specjalistycznych maszyn. Istnieją różne techniki wydobycia podziemnego, takie jak eksploatacja ścianowa czy komorowo-filarowa.

Odkrywkowe wydobycie węgla

Wydobycie odkrywkowe stosuje się, gdy złoże węgla znajduje się blisko powierzchni ziemi. Polega na usuwaniu warstw nadkładu, czyli materiału skalnego pokrywającego złoże. Główną zaletą tego rodzaju wydobycia jest niższy koszt oraz większa wydajność. Wadą są zaś negatywne skutki dla środowiska, takie jak przekształcenie krajobrazu czy zanieczyszczenie wód.

Jakie są rodzaje kopalni?

Kopalnie węgla kamiennego można podzielić na trzy główne typy, wyróżnianymi na podstawie metody wydobycia:

  1. Kopalnie głębinowe – są to kopalnie, w których złoże eksploatuje się z bardzo dużych głębokości ziemi. W Polsce najgłębszą kopalnią jest KWK Budryk. Kopalnia znajduje się w Ornontowicach na Śląsku, a jej głębokość liczy zawrotne 1290 metrów.
  2. Kopalnie odkrywkowe – to kopalnie, gdzie wydobycie węgla kamiennego odbywa się na niewielką głębokość. Przykładem takiej kopalni w Polsce jest Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów”, gdzie wydobycie odbywa się przez stopniowe usuwanie nadkładu i odsłanianie złoża węgla brunatnego.
  3. Kopalnie mieszane – w kopalniach mieszanych wykorzystuje się zarówno metody wydobycia podziemnego, jak i odkrywkowego. Takie kopalnie są stosowane w przypadku złoża węgla znajdującego się na różnych głębokościach, gdzie warstwy nadkładu są nierównomiernie rozłożone. Dzięki zastosowaniu obu metod można zoptymalizować proces wydobycia węgla kamiennego.

Zrozumienie procesu wydobycia węgla kamiennego oraz rodzajów kopalń jest kluczowe dla każdego, kto chce się wiązać swoją karierę z branżą węglową. Pamiętajmy, że oprócz korzyści ekonomicznych, wydobycie węgla kamiennego ma także wpływ na środowisko, dlatego warto zwrócić uwagę na technologie ekologiczne i dążyć do minimalizacji negatywnych skutków eksploatacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *