okręgi przemysłowe

komin fabryczny

Przemysł w Polsce – jaka branża przemysłowa w Polsce najlepiej się rozwija?

W zaborze pruskim przemysł rozwijał się najlepiej, o czym świadczyło powstanie okręgów przemysłowych takich jak górnośląski, rybnicki, sudecki, wrocławski i zielonogórski….Gorzej sytuacja przedstawiała się w zaborze rosyjskim, choć rozwinęły się tu okręgi przemysłowe warszawski, łódzki i dąbrowski, najgorzej zaś przemysł prosperował na ziemiach zaboru austriackiego. przemysł w