Co to jest przemysł? Jakie są gałęzie przemysłu?

Widok na fabrykę przemysłową

Kopalnie w Polsce zajmują się wydobywaniem złóż węgla kamiennego, brunatnego, brykietów. Funkcjonują także piaskarnie podsadzkowe…. Ponad 40% wykorzystywanego na świecie prądu wytwarzane jest właśnie z węgla. Globalny transport węgla odgrywa kluczową rolę w handlu międzynarodowym….